Oddział Neurologiczny Oraz Oddział Leczenia Udarów Mózgu

 

Informacje o Oddziale

 

Oddział Neurologiczny został przeniesiony z Przedzamcza do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu w dniu 07.04.1972r. Do przejścia na emeryturę w dniu 30.04.1972 Ordynatorem Oddziału była Pani dr Zofia Bojarczyk-Czyżewska.
Następnie pełniła obowiązki ordynatora dr Izabela Wasilewska w okresie 01.05.1972 - 31.03.1973 r. W dniu 01.04.1973 r. po wygranym konkursie ordynatorem Oddziału zostaje dr n.med. Jerzy Matyjek, który pracuje na tym stanowisku do przejścia na emeryturę w dniu 30.11.1991 r. W dniu 01.03.1992 r. w wyniku postępowania konkursowego koordynatorem Oddziału zostaje dr n. med. Ignacy Lubiński. Z dniem 01.07.2011r. zostaje utworzony Oddział Leczenia Udarów Mózgu.

Oddział Neurologiczny pełni rolę terenowego oddziału szpitalnego przyjmując pacjentów z regionu byłego województwa toruńskiego. Systematycznie wzrasta liczba hospitalizowanych od 580 w roku 1972 do 1459 w roku 2010.

Oddział Neurologiczny dysponuje możliwością wykonania szeregu badań, tj.:

  • badań podstawowych i ekg,
  • badań płynu mózgowo-rdzeniowego,
  • badań przepływu mózgowego metodą Dopplera,
  • USG tętnic domózgowych,
  • tomografii komputerowej spiralnej,
  • rezonansu magnetycznego,
  • angiografii CT i MR,
  • elektromiografii (EMG),
  • elektroencefalografii (EEG),
  • neuropsychologii klinicznej - Pracownia Neuropsychologii Klinicznej.

 

Pracownia Neuropsychologii Klinicznej

 

W pracowni Neuropsychologii Klinicznej przeprowadza się - na podstawie badań przedmiotowych i nowoczesnej baterii testów - ocenę zmian w funkcjach struktur mózgu. Dokonuje się analizy ilościowej i jakościowej tych zmian w zakresie procesów poznawczych (mowa, uwaga, pamięć, rozumowanie, spostrzeganie), emocjonalnych, motorycznych i koordynacyjnych. Diagnozuje się możliwości kompensacyjne zaburzeń i rokowanie odzyskiwania funkcji, wprowadza się wczesne elementy rehabilitacji chorych. Przeprowadzana jest również ocena wzorców ruchowych noworodków urodzonych przedwcześnie, z wylewami do- i okołoporodowymi, z zaburzeniami niedotlenno - niedokrwiennymi, zespołami genetycznymi.

 

Działalność naukowo - badawcza

 

Oddział Współpracuje naukowo z Zakładem Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki oraz Zakładem Biochemii Instytutu Biologii Ogólnej i Molekularnej UMK w Toruniu.

Aktualnie prowadzone jest badanie nad znaczeniem białek purynowych w płynie mózgowo - rdzeniowym w niektórych chorobach neurologicznych oraz badanie nad znaczeniem stymulacji nerwu trójdzielnego w udarach niedokrwiennych mózgu, w ramach międzynarodowego programu badawczego.

Koordynator   lek. Aleksandra Derc
Pielęgniarka koordynująca             Elżbieta Wysocka - Jauer

 

Dane teleadresowe

 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Oddział Neurologiczny Oraz Oddział Leczenia Udarów Mózgu

ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

 

Koordynator   (56) 61 01 240
Pielęgniarka koordynująca Elżbieta Wysocka - Jauer (56) 61 01 245
Sekretariat   (56) 61 01 247
Punkt pielęgniarski - Oddział Neurologiczny   (56) 61 01 246
Punkt pielęgniarski - Oddział Leczenia Udarów Mózgu   (56) 61 01 244
Gabinet lekarski - Oddział Neurologiczny   (56) 61 01 242
Gabinet lekarski - Oddział Leczenia Udarów Mózgu   (56) 61 01 241
Pracownia Elektromiograficzna   (56) 61 01 247
Pracownia Elektroencefalograficzna   (56) 61 01 406
Pracownia Dopplerowska   (56) 61 01 248
Pracownia Neuropsychologii Klinicznej   (56) 61 01 209

 

Galeria zdjęć

alt alt alt
alt alt alt
Organem tworzącym dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.